جمعه ، ۴ اسفند ۱۳۹۶

کتب تاریخی

تاریخ بیداری ایرانیان (جلد ۴ – ۵)

نویسنده: ناظم الاسلام کرمانی به اهتمام: علی اکبر سیرجانی توضیحات: موضوع کتاب، تاریخ مشروطیت است و از منابع مهم مورخان در این باره به شمار مى‏ رود. نویسنده سبب تألیف تاریخ بیدارى ایرانیان را تهى بودن کتاب‏هاى تاریخى ایران از ویژگى‏ هاى عبرت آموز براى آیندگان دانسته و به گفته …

ادامه مطلب »

تاریخ بیداری ایرانیان (جلد ۱ – ۲ – ۳)

نویسنده: ناظم الاسلام کرمانی به اهتمام: علی اکبر سیرجانی توضیحات:‌ موضوع کتاب، تاریخ مشروطیت است و از منابع مهم مورخان در این باره به شمار مى‏ رود. نویسنده سبب تألیف تاریخ بیدارى ایرانیان را تهى بودن کتاب‏هاى تاریخى ایران از ویژگى‏ هاى عبرت آموز براى آیندگان دانسته و به گفته …

ادامه مطلب »